The SoutoPhotography.com has been recently updated, please find below the information about the new stuff.

» Whats new?

• On 17 February 2008 two new galleries were added – DIANA+ and PORTFOLIO GYPSIES
and almost all of the rest were updated.

• To check out only the new pictures, please check the “BRAND NEW” gallery at the gallery page.

New price of the CALENDAR 2008 and update about VIPC contest – find out more at EXHIBITIONS!!!

» Featured gallery for MARCH 2008!

For the month of March the chosen featured gallery is the LENSBABY GALLERY! Photographs are taken with Pentax MZ-S camera and a special lens called Lensbaby 2.0 which creates unique images full of dreamy blur.

Webstránka SoutoPhotography.com bola nedávno obnovená, tu sú podrobnejšie informácie o novinkách.

» Čo je nové?

• 17. februára 2008 boli pridané ďalšie dve fotogalérie – DIANA+ a PORTFOLIO GYPSIES
a skoro všetky ostatné boli doplnené novými fotkami.

• Ak si chcete pozrieť len nové fotky, kliknite na “BRAND NEW” fotogalériu na stránke GALLERIES.

Nová cena KALENDÁRA 2008 a oznam o VIPC súťaži – dočítaj sa viac na EXHIBITIONS!!!

» Vybraná fotogaléria na mesiac MAREC 2008!

Na mesiac marec bola vybraná fotogaléria LENSBABY GALLERY! Fotografie sú snímané na Pentax MZ-S fotoaparáte so špeciálnym objektívom nazvaným Lensbaby 2.0, ktorý vytvára jedinečné fotografie akoby zo sna.

Katarina (Souto) Bartkova

black&white fine art photography

soutophotography.com